Sigorta ve Tazminat Hukuku

Hayat Sigortasından, Karayolları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasından, Kara Taşıtları Sigortasından (Kasko), Can ve Mal Sigortası ile Mesleki Sorumluluk Sigortalarından doğan vefat tazminatı…

Daha Fazla

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçilerin iş sözleşmesi kapsamındaki kıdem ve ihbar tazminatları, mesai ve izin ücretleri ve her türlü parasal haklarının tahsili konusundaki davalar ile iş kazasından kaynaklanan tazminat davaları…

Daha Fazla

Aile ve Boşanma Hukuku

Hukuk büromuz tarafından aile ve boşanma hukukundan doğan tüm davalarda, müvekkillerimize avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir…
.

Daha Fazla

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku içerisinde yer alan, yanlış tanı, teşhis, tedavi bir başka anlatımla hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) sonucu hastanın tazminat talep etme, hatalı tıbbi uygulama yapan sağlık personeli hakkında idari ve adli şikayet bulunma hakkı…

Daha Fazla

Adli konularda yardıma mı ihtiyacınız var ?

Avukatlarımıza Sorun